درس هفتم – جریمه های گوگل

جریمه های گوگل

 

این فیلم بخشی از وبینار آنلایک همواره در صدر گوگل بمانید است که در مورد جریمه های گوگل می باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.