استفاده از تگ heading به صورت مناسب

تگ های heading (البته با تگ  <head> اشتباه نگیرید) برای نمایش ساختار صفحه به کاربران است. در حال حاظر ۶ اندازه از این نوع تگ ها که با <h1>  شروع شده، مهم ترین آن هاست و آخری <h6> است که از نظر مهمی آخرین است.

استفاده از این تگ ها باعث می شوند که، این نوشته ها از نوشته های بقیه سایت بزرگتر باشند. و این به کاربران دید کلی در باره مطلبی که می خواهند بخوانند می دهد. استفاده ترکیبی از این تگ ها باعث بهینه شدن ساختار متن می شود. و کار جستجو در صفحات را برای کاربران آسان تر می کند.

 

روش های مناسب برای تگ های Heading

۱.تصور کنید که می خواهید خلاصه ای را بنویسید– شبیه به نوشتن یک خلاصه از مقاله، تعدادی از عبارات مهم را در این بخش قرار دهید که کاملاً مرتبط با متن شما هستند.
اجتناب کنید از:
– قرار دادن نوشته در تگ heading که به وضوح ساختار صفحه را بیان نمی کند.
– استفاده از تگ heading در جائی که بهتر است از تگ های <em> و <strong> استفاده شود.
– به صورت پشت سر هم عبارات را از تگ شماره ۱ تا ۶ قرار دهید.
۲. استفاده از این تگ در جای مناسب– از تگ heading در جای مناسب و معنی دار خودش استفاده کنید. استفاده زیاد از این تک ها باعث اذیت شدن کاربر می شود
اجتناب کنید از:
– به صورت افراطی از این تگ استفاده کنید.
– قرار دادن تمامی نوشته های سایت در این تگ.
– استفاده از این تگ برای زیبا کردن نوشته نه نمایش ساختار سایت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.