۷ راز تحلیل سایت

اگر نتوانید تحلیل مناسبی بر رفتار کاربران خود داشته باشید نمی توانید تحولی در فروش سایت خودتان ایجاد کنید.
در این فایل صوتی آموزشی علی نورهانی مدیر و موسس وبسایت مدیرسایت در مورد ۷ نکته مهم تحلیل سایت صحبت خواهد کرد.
با استفاده از نکات گفته شده در این فایل صوتی و بکار گیری آن ها می توانید تاثیر بسزایی در فروش سایت خودتان ایجاد کنید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.