مرور

ویدئو

شنبه اول هفته – در آدرس های سایت از واژه های فارسی استفاده کنیم یا انگلیسی؟

همان‌طور که می‌دانید یکی از بخش‌های بهینه سازی داخل سایت قرار دادن کلمات کلیدی در آدرس سایت است. در این برنامه به این نکته می‌پردازیم که از واژه های فارسی استفاده…

شنبه اول هفته – چگونه به موتور های جستجو اثبات کنیم که محتوای سایت ما توسط خودمان…

همانطور که می دانید در صورتی که اطلاعات کپی در سایت خودتان قرار دهید به احتمال زیاد توسط الگوریتم جدید گوگل جریمه خواهید شد و ممکن اس از نتایج گوگل حذف شوید. ولی…